HAL DE ANUNT!!!

"""BANCA Naţională a României Sucursala Iaşi cu sediul în Iaşi, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 17, organizează interviu socio-profesional în data de 7 mai 2009, pentru ocuparea unui post de îngrijitor în cadrul Serviciului Administrare Resurse, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare la interviu: studii generale sau medii; să nu aibă înscrieri în cazier; să nu aibă desfaceri ale contractului de muncă din motive imputabile salariatului, în ultimii 5 ani de activitate; să nu aibă angajaţi în bancă soţul/soţia, părinţii, copiii, fraţii/surorile, alte rude sau afini pînă la gradul II inclusiv; să aibă starea sănătăţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii, atestată de adeverinţa eliberată de medicul de familie; să nu fi participat la mai mult de trei
concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale, pe un post care presupune aceeaşi activitate. Atribuţiile postului: asigurarea curăţeniei zilnice a birourilor şi altor ! spaţii existente în imobilul sucursalei. Înscrierile se fac personal, la sediul Sucursalei Iaşi a Băncii Naţionale a României - Serviciul Administrare Resurse, pînă la data de 5 mai 2009, ora 12. La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente: chestionar; Curriculum Vitae (model european); diplomă de studii (original şi copie); cartea de muncă (original sau copie); buletin(carte) de identitate (original şi copie); cartea de muncă (original sau copie); buletin(carte) de identitate (original şi copie); adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; cazier judiciar; recomandare de la ultimul loc de muncă; alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de participare la interviu (original şi copie). Relaţii privind înscrierea la interviu (depunerea actelor) se pot obţine la tel 0232/211222, interior 214, sau la sediul Sucursalei Iaşi a BNR din Iaşi, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 17."""

ASTA E TOT ANUNTUL IN ORIGINAL. l-AM PRIMIT DE PAUL COAEE. Astia sunt nebuni. Pai numai sa citesti anuntu dureaza ca angajeaza si da afara inca 2... frate tre sa ai diploma de economist sa stergi cacatu de la wc-u bancii.. offff

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

GHICITORI NEVINOVATE DIN FOLCLORUL ROMANESC

Apel către noile lichele

...